Rogimi s.r.o.

                                                                        Kolzultačná a účtovná spoločnosť                                                                                                Drieňová 34, Bratislava, tel. 0950 343 278, e-mail: rogimisro@gmail.com


Konzultačná činnosť

   Nakoľko si uvedomujeme, že samostatné vedenie účtovníctva je pre mnohých podnikateľov nedostačujúce, snažíme sa nájsť riešenie pre každú požiadavku klienta súvisiacu s jeho ekonomickou činnosťou. Či sa jedná o vypracovanie dokumentácie k transférovému oceňovaniu alebo vypracovanie ekonomických analýz, podkladov k bankovým úverom a pod. v závislosti od činnosti a potrieb klienta. Nechceme klientom núkať služby, ktoré nepotrebujú, ale naopak na základe ich potrieb (prípadne po konzulácii, ktorá je poskytovaná bezplatne) im poskytneme služby, ktoré budú pre nich prínosom.

     Spoločnosť Rogimi mi začalala viesť účtovníctvo v roku kedy mala spoločnosť náročnú stavbu a firma bola bez ekonómky. V tej dobe som bol veľmi vyťažený a som vďačný spoločnosti Rogimi s.r.o. za riešenie všetkej potrebnej ekonomickej agendy, nielen účtovníctva. Vlastním viacero spoločností a obchodujem i medzi nimi navzájom. Upozornili ma na problematiku tranférového oceňovania a po vzájomnej konzultácii vypracovali príslušnú transférovú dokumentáciu.

                                                                                                                     konateľ  stavebnej spoločnosti  


Nielen pre začínajúcich podnikateľov je určená služba Dreammaker. Viac informácií na https://www.rogimi.sk/l/dreammaker/. Zo skúseností s mnohými začínajúcimi firmami dokážeme predvídať potenciálne problémy začínajúcich podnikateľov a poradíme im ako sa im vyhnúť či ich vyriešiť.

Veľmi populárnym poradenstvom medzi podnikateľmi je hlavne poradenstvo v optimalizácii daní, ponúknutie riešení ako dane optimalizovať, prípadne posúdiť či možnosti, ktoré využíva firma sú v súlade s právnymi predpismi. Nakoľko som roky pracoval na Daňovom úrade ako kontrolór, tak mám dosť skúseností posúdiť uznateľnosť danových výdavkov.

Z mojich skúseností môžem povedať, že 99% podnikateľov sa z daňovej a účtovnej oblasti zaujíma hlavne o výšku daní, ktoré platia, čo je aj prirodzené nakoľko optimalizácia zdrojov firmy je jednou z podmienok úspešného fungovania firmy.

Nakoľko cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb a spokojnosť zákazníkov, sú to práve naši zákazníci, ktorí najobjektívnejšie ohodnotia naše služby:

Po nie dobrých skúsenostiach s predchádzajúcou účtovnou firmou, som príjemne prekvapený so službami spoločnosti Rogimi nakoľko okrem vedenia účtovníctva vedia poradiť aj v iných oblastiach nášho podnikania, v ktorých potrebujeme poradiť.

SPEPE, s.r.o.

So službami spoločnosti Rogimi som veľmi spokojný. Oceňujem tiež, že v období nižšej aktivity našej spoločnosti, mi znížili cenu svojich služieb presne tak ako to uvádzajú na svojej webstránke.

Mastershot studios, s.r.o.

Ako začínajúca firma v oblasti street-foodu okrem účtovníctva potrebujeme poradiť v mnohých oblastiach, spoločnosť Rogimi doteraz vyriešila všetky naše požiadavky k našej spokojnosti.

AS&BS s.r.o (street-foodová spoločnosť, ktorá je priekopníkom v uvádzaní Raclette na slovenskom trhu)

V prípade iných požiadaviek klientov, pripravíme pre nich služby tak, aby boli čo najviac vyhovovali ich požiadavkám. Ak sa dopredu chcete ujistiť, či sme schopní pre Vás poskytovať služby, ktoré vyžadujete, neváhajte nás kontaktovať či už telefonicky/emailom, prípadne môžete využiť formulár na našej webowej stánke v časti "Cenník" a my Vám okamžite odpovieme a i z dôvodu našej filozofie ("Vždy existuje cesta, ak existuje odhodlanie"), určite pre Vaše požiadavky pripravíme riešenie, ktoré Vás nesklame.

Vždy existuje cesta, ak existuje odhodlanie.

Anthony Robbins

 

Daňové poradenstvo

    Už štandardom k poskytovaným účtovníckym službám je daňové poradenstvo. Okrem vypracovania daňových priznaní (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel) je možnosť zastupovať klientov pri daňových kontrolách. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti zaručia, že uvedené služby budú poskytnuté s veľkou profesionalitou, ktoré dokonale ochránia záujmy Vašej firmy. Vďaka proaktívnemu prístupu vždy poradíme podnikateľom aké doklady, dokumenty sú potrebné pri kontkrétnych prípadoch v rámci optimalizácii daňového zaťaženi, aby sa predišlo prípadným problémom, ktoré častokrát vzniknú pri daňovej kontrole. 

    Odkedy mi vedie účtovníctvo spoločnosť Rogimi môžem kludnejšie spávať:). Vďaka im dlhoročným skúsenostiam s daňovými kontrolami mi vždy vysvetlia čo všetko si môžem uplatniť do daňových výdavkov a za akých podmienok, aby som nemal problémy s daňovým úradom.                                                                                                                                                                                                                                           Steelrose, s.r.o.Vedenie účtovníctva

     Spoločnosť Rogimi poskytuje komplexné služby vedenia podvojného účtovníctva. Súčasťou účtovníckych služieb je i vypracovanie účtovnej závierky, daňové a ekonomické poradenstvo, mzdy, komunikácia so štátnymi inštitúciami, reporty podľa potrieb klienta, vypracovanie interných účtovných smerníc alebo dokumentácie k transférovému oceňovaniu.

     Okrem vysokej úrovne odborných znalostí, ktoré boli získané viac ako 10 ročnou praxou v oblasti daní a účtovníctva pri poskytovaní našich služieb môžete očakávať - zodpovednosť, profesionalitu, proaktivitu, dôveru (https://www.rogimi.sk/preco-prave-rogimi/)   


Rogimi - voľba pre tých, ktorým na ich firme záleží

V prípade ak ste si nie istý či sa Vašej firmy týka transférové oceňovanie, základné informácie o danej problematike nájdete na https://www.rogimi.sk/l/nahliadnutie-do-problematiky-transferoveho-ocenovania/, podrobnejšie informáci, či dohodnutie konzultácií si môžete objednať cez dotazník v časti https://www.rogimi.sk/cennik/

Z mojich dlhoročných skúseností vyplýva, že veľa podnikateľov nepovažuje účtovníctvo za dôležité, skôr za zákonnú povinnosť, keď už však za niečo platiť, tak je dobré vyťažiť z toho čo najviac. Niekoľko podnetných informácií môžete nájsť na https://www.rogimi.sk/l/je-uctovnictvo-dolezite/