Novinky a užitočné informácie pre podnikateľov

zaujímavé odkazy na podnetné informácie pre podnikateľov nájdete na https://www.facebook.com/Rogimi-1716025998411434

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o dani z príjmov") platná od roku 2020 prináša pozitívne zmeny pre malých podnikateľov. Žiaľ mnohé zmeny z danej novely budú platiť až od roku 2021.

Dreammaker

02.09.2019

Uvedená služba je určená hlavne začínajúcim podnikateľom/firmám. Častokrát sa stáva, že niekto má dobrý nápad, myšlienku na podnikanie, ale nevie "ako nato, čo všetko treba zabezpečiť" a pod. Nehovoriac, že v podnikaní je často rovnako dôležitá realizácia nápadu, myšlienky ako nápad, myšlienka samotná, častokrát ešte dôležitejšia.