Cenník

Našimi službami chceme prispeť k úspechu  Vášho podnikania ako i k Vašej osobnej pohode

   Cena je stanovovaná individuálne nakoľko má každý klient iné požiadavky a nechceme vytvárať štandardizované balíčky služieb kedy by mohli mať klienti pocit, že platia za niečo čo nepotrebujú. 

     V cene účtovníctva je zahrnuté už daňové aj ekonomické poradenstvo. 

  Z dôvodu prispôsobovania meniacim sa okolnostiam pri podnikaní sme zaviedli pravidlo "fér cena".  

    Keďže mnohí klienti uprednostňujú čo najviac služieb "pod jednou strechou" spoločnosť dokáže zabezpečiť i služby, ktoré by klient mohol pri svojom podnikaní potrebovať ako sú založenie spoločnosti či zápisy zmien v Obchodnom registri a pod..

Fér cena.

Spoločnosť prispôsobuje cenovú politiku meniacej sa situácii u klientov, t.z. napr. ak firma bude mať nižiu podnikateľskú aktivitu, tak samozrejme sa prehodnotí (zníži) aj cena služieb nakoľko nám záleží, aby sa našim klientom darilo.

Našim cieľom nie je maximalizovať náš zisk za každú cenu, ale prioritou je maximalizovať úžitok nami poskytovaných služieb pre Vaše podnikanie.

     "You'll never Walk   Alone"

Všekty uvedené cený sú konečné nakoľko nie sme platci DPH

Účtovnícke služby

Účtovnícke služby pre právnické osoby sú šité na mieru klientom, od požiadaviek klienta závisí aj ich cena.  Mesačná cena už                                                                    od 49 Eur

Účtovná závierka a daňové priznania sú už zahrnuté v cene účtovníckych služieb. V cene je ďalej už zahrnuté aj daňové a ekonomické poradenstvo (vystavenie príslušných daňových priznaní, dokumentácia k transférovému oceňovaniu, zastupovanie pri daňovej kontrole, analýzy vyžiadané klientom). 


V prípade novozaložených firiem je možné dočasne znížiť cenu, nakoľko rozbehnúť podnikanie predsa len nejaký čas trvá a je to i v  súlade s pravidlom "Fér cena".

V priemere vychádza cena za účtovnú položku (zápis v denníku)  0,70 - 0,80  Eur   

    

Mzdy - cena za 1 zamestnanca                               12 Eur/mesačne                              

poradenská a konzultačná činnosť                      50 Eur/hod

cena môže byť variabilná vzhľadom na náročnosť riešenej problematiky


V prípade individuálneho objednania služieb sú ceny nasledovné:

účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov    od 149 Eur

transférová dokumentácia                                                 od 199 Eur

Ak chcete vedieť cenovú ponuku, napíšte o aké služby máte záujem, koľko dokladov má približne Vaša firma mesačne, koľko má zamestnancov a my sa Vám čo najskôr ozveme späť s kontkrétnou cenovou ponukou. 

Nevahajte nám napísať i dôvody prečo ste sa nakopon nerozhodli pre naše služby, sme Vám vďační za každý podnet, ktorý nás posunie vpred.