Dreammaker

28.10.2022

    Uvedená služba je určená hlavne začínajúcim podnikateľom/firmám, ale nielen im. Častokrát sa stáva, že niekto má dobrý nápad, myšlienku na podnikanie, ale nevie "ako nato, čo všetko treba zabezpečiť" a pod. Nehovoriac, že v podnikaní je často rovnako dôležitá realizácia nápadu, myšlienky ako nápad, myšlienka samotná, častokrát ešte dôležitejšia.

     I keď možno na Slovensku nie je vzťah k podnikaniu taký ako v iných rozvinutých krajinách, čo možno trošku súvisí i s myslením ľudí, tak viac a viac hlavne mladých ľudí sa pohráva s myšienkou skúsiť si založiť vlastnú firmu. Mnohí malí podnikatelia si hlavne na začiatku snažia robiť čo najviac vecí vo vlastnej réžii čo je logické z pohľadu minimalizácie nákladov. Len nie každý je odborník na ekonomické a administratívne záležitosti a niekedy práve prospešné rady od externých odborníkov môžu byť rozdielom medzi úspešným a neúspešným podnikaním. Spoločnosť Rogimi si váži ak si ju niekto zvolí za externého poradcu pri podnikaní a jeho dôvera nikdy nebude sklamaná. Práve vďaka práce so začínajúcimi podnikateľmi získala spoločnosť Rogimi veľa cenných skúseností, ktoré rada poskytne ďalším začínajúcim podnikateľom.

"Dobrá rada nad zlato"

     I keď je služba zameraná hlavne pre začínajúcich ponikateľov využiť ju môžu aj iný. Občas sa stáva, že sa začína podnikť s určitými zámermi a ambíciami a hoci už ubehol značný čas, tak sa ich nepodarilo naplniť. I keď i stagnácia môže byť zaujímavá, tak pri podnikaní by malo ísť aspoň o snahu rásť a niekdy práve nový názor z vonka môže dodať nový impulz pre rast.

     V rámci služby je zahrnuté akékoľvek nevyhnutné hlavne ekonomické poradenstvo, pomoc pri "administratívnych vybavovačkách" a iné poradenstvá, ktoré si firma nevie zabezpečiť sama, alebo v tomto smere potrebuje poradiť. Veľmi cenné je upozornenie na prípadné chyby, ktoré by firme mohli spôsobiť straty/problémy práve vďaka skúsenostiam firmy Rogimi. Ako aj poradenstvo v ťažších časoch, ktorým sa asi žiadna firma hlavne v začiatkoch nevyhne. To, že služba je často spojená s vedením účtovníctva, zabezpečí dostatočné množstvo informácií o podnikateľskej činnosti klienta potrebné ku kvalitnému poradenstvu. I keď sa niekedy zdá byt výhodnejšie robiť si na začiatku všetky veci vo vlastnej réžií z dôvodu zníženia nákladov, nie vždy je to to najvýhodnejšie pre firmu. Častokrá je pre nové firmy výhodnejšie si nechať poradiť a ušetrený čas venovať vlastnému podnikaniu čo v konečnom dôsledku môže mať pre nich pozitívnejší finančný výsledok.

"Je lepšie sa uč na chybách druhých ako na vlastných."

     Keďže uvedná služba je veľmi induviduálna, cena nie je jednotná. Celková filozofia ceny však vychádza z prínosu služieb pre klienta a prenesenie fakturácie do doby kedy začne firma dosahovať príjmy čo je obvykle pre začínajpcúcu firmu výhodnejšie.