Je účtovníctvo dôležité?

30.03.2017

     Ak by som vychádzal z rozhovorov s konateľmi spoločností počas mojej dlhoročnej praxe, tak by som asi prišiel k záveru, že účtovníctvo veľmi dôležité nie je. Veľa konateľov berie účtovníctvo ako povinnosť, ktorú musia robiť zo zákona, preto je logické, že sa snažia vynaložiť čo najmenej zdrojov na účtovnícke služby nakoľko to pre nich má malú hodnotu. Pri každom produkte či služby vnímame jeho/jej cenu podľa prínosu daneného produktu/služby pre nás. Asi dobrý príklad by bol pri kúpe auta, Mercedes aj Trabant (môžete si predstaviť aj iné lacné/slabšie výkonné auto) majú obe štyri kolesá a obe Vás odvezú kam chcete (nebudeme zachádzať do extrémov ako je špecifický terén a pod.:)) a predsa veľa ľudí si kúpi Mercedes. Tých dôvodov môže byť samozrejme veľa (kvalita, techniká náročnosť), ale v podstate dôvod prečo si ho kúpia je že to má pre nich hodnotu I napriek vysokej cene, ktorú zaňho zaplatia. Ak auto používate iba občas a nezáleží Vám v akom aute sa odveziete, tak by ste si ho asi nekúpili. Príklad Trabanta som nepoužil preto, že som chcel vysmiať ľudí, ktorí si ho kúpili, práve naopak, prečo by platili za niečo ďaleko viac ako musia, keď to pre nich má malú hodnotu. 

      Uvedený príklad by sa dal aplikovať i na účtovníctvo, prečo zaňho vôbec platiť keď v ňom nevidím žiadny, prípadne malý prínos pre firmu. Uvediem niekoľko dôvodov kedy účtovníctvo môže byť pre podnikateľov užitočné, nie z dôvodu, aby som sa snažil ľudí presvediť o jeho užitočnosti (nie je to klasický reklamný článok, ktorý by ste asi očakávali na stránke firmy poskytúcej účtovné služby:)), ale ako možnosť rozšírenia si obzoru o pohľad, ktorým možno mnohí podnikatelia na účtovníctvo nepozerajú. 

      1) Začnem dôvodom, ktorý je asi najcennejší pre podnikateľov a ktorý poznajú všetci a to je optimalizácia daňovej povinnosti, samozrejme zaléží to i od typu a veľkosti spoločnosti, všeobecne by sa dalo povedať čím väčšia firma, tým väčšie možnosti optimalizácie. Tu je prínos účtovníctva/daňového poradenstva zrejmý nakoľko môže firme znížiť daňovú povinnosť v rámci právnych noriem a tým pádom vytvoriť finančné zdroje, ktoré môže firma použiť pri svojom rozvoji, investovaní a pod. Osobne si myslím,že priestor na optimalizáciu daňovej povinnosti by nemali zanedbávať ani malé spoločnosti, každý finančný zdroj navyše pre firmu prínosný (samozrejme ak ho dobre využije:)). 

      2) Finačné/ekonomické informácie o spoločnosti - myslím si, že väčšina podnikateľov vidí aj v tomto prínos, predsa len je často nevyhnutné pri žiadosti o úver z niečoho vychádzať a je to práve účtovníctvo, ktoré nám dáva informácie, na základe ktorých banka rozhodne či úver firma dostane alebo nie (samozrejme nezáleží iba na informáciách z účtovníctva). Takisto každého podnikateľa zaujíma "ako natom" jeho firma je, či už je to výsledok hospodárenia firmy či jej finančná situácia. Mnoho podnikateľov podceňuje plánovanie, ale to je naozaj veľmi dôležité, aby sme nakoniec prišli v našom podnikaní tam, tam sme chceli, plánovanie veľmi pomáha držať ten správny kurz, aby sme sa príliš neblúdili:). Práve pri plánovaní, vyhodnotní plánov a úprave plánov sú informácie z účtovníctva veľmi dôležité. 

     3) Poskytovanie reportov/rád (od účtovníka) - môže sa zdať, že uvedená možnosť je vhodná iba pre veľké firmy, ale myslím si že I menšie spoločnosti môžu využiť informácie od svojho účtovníka podľa ich potreby. Predsa len účtovník je človek, ktorý má prehľad o finančnej a ekonomickej situácii vo firme, častokrát za dlhší čas, tak ak má trošku logické/analytické myslenie, nie je preňho problém poskytnúť firme reporty/rady, ktoré môžu byť pre firmu užitočné. Každý názor hlavne od človeka, ktorý má k dispozícií veľa informácií o firme môže byť zaujímavý pri rozhodovaní sa firmy v dôležitých otázkach jej fungovania. Táto oblasť má široké uplatnenie a naozaj záleží od danej firmy o aký typ reportov má záujem, napr. Investujem do reklamnej kampane, prečo sa nepozrieť na jej vplyv na moje hospodárske výsledky, predaj produktov/služieb podrobnejšie, prípadne otestovanie súladu skladového hospodárstva s právnymi normali (neraz sa stalo, že som sa stretol s chybami v skladovom hospodárstve len pre zlú alebo žiadnu komunikáciu účtovnej spoločnosti s klientom) . Požiadavky na report sú veľmi rozmanité. V minulosti som pracoval s audítorských programom pri kontrole účtovníctva spoločností a hoci uvedený program poskytoval veľa možností na analýzu dát, bez poznatku čo vlastne chcem docieliť, by bol zbytočný. Tak je to aj s účtovníkom, on je iba jedným z nástrojov, ktorý môžete využiť pri získaní informácií, analýz, ktoré sú pre firmu dôležité. 

     4) Posledný dôvod ktorý uvediem je tak trochu špecifický a podnikatelia sa s ním stretávajú až keď nastanú problémy (väčšinou pri daňových kontrolách) - ak máte dobrého účtovníka nielenže nebudete mať problémy s úradmi (v prípade účtovníctva hlavne s daňovým), ktoré často môžu spôsobiť vrásky na tvrári nejedného podnikateľa, ale Vám to umožní sa pokojne sústrediť na činnosť Vašej firmy, ktorá si Vašu pozornosť vyžaduje viac. Nie je nič horšie pre mnohých podnikateľov ako keď musia venovať čas/energiu riešeniu problémov s rôznymi úradmi, lebo čas má niekedy pre podnikateľa nevyčísliteľnú hodnotu a riešenie zbytočne vzniknutých problémov je jeho plytvaním.