Manažovanie času (“Pán času”)

05.05.2017

     Už z nadpisu je zrejmé čomu sa budem venovať v tomto príspevku a to manažovaniu času. V dnešnej uponáhľanej dobe mnohí máme často pocit akoby sme nič nestíhali, akoby sme mali nedostatok času na všetky naše povinnosti, ktoré je potreba vykonať. Niekoľko nasledujúcich tipov Vám poradí ako sa stať "pánom svojho času":). 

 1) plánovanie - táto činnosť je veľmi dôležitá z pohľadu manažovaniu času a môže nám veľmi pomôcť ak k nemu pristúpime zodpovedne. Najlepšie je ak si všetky naše plány, ciele napíšeme, nestačí ak ich budeme mať iba uložené v hlave, treba ich napísať či už do PC alebo diára podľa toho čo kto preferuje. Samotné napísanie naších plánov nám nepomôže iba v tom, že si ich človek lepšie zapamätá, ale samotné zapísanie má aj efekt pevného rozhodnutia človeka niečo vykonovať, čo má pozitívnych efekt na splnenie daného plánu. Je rozdiel ak niečo "možno" urobíme (plán v hlave) alebo sa niečo pevne rozhodneme urobiť (plán zapíšeme a tým mu prisúdime väčšiu dôležitosť). 

2) "rozkúsovanie" plánov na menšie časti. Nestanovujme si vágne plány ako napr. chcem aby moja firma bola úspešná. Treba rozkúskovať daný plán na menšie a podrobnejšie časti čo nám následne pomôže aj pri hľadaní vhodnej stratégiu na splnenie našich plánov, cieľov. Je ľahšie vytvoriť stratégiu na konkrétejší plán ako na vágny, neurčitý. Uvediem niekoľko príkladov: a) chcem úspečnú firmu - chcem ponúkať služby/výroky na novom trhu - chcem zlepšiť marketing - vykonám kampaň v médiách v danej lokalite b) chcem úspečnú firmu - chcem sa zamerať na zlepšenie "mena firmy"- naplanujem akciu kde bude moja firma sponzorom súťaže (napr. futbalového turnaja) pre deti v Bratislave (firma vyrába nápoje pre deti a v rámci turnaja ich môže ponúkať zadarmo ako občerstvenie pre malých športovcov) c) chcem úspečnú firmu - chcem dosiahnuť vyšší zisk - vytypujem si oblasti, v ktorých by som mohol aplikovať opatrenia, ktoré by mi priniesli zníženie nákladov Predsa len stratégia sa lepšie vypracováva pre konkrétnejšie veci ako pre vágne, neurčité ako je plán (cieľ) napr. "chcem úspešnú firmu". 

 3) Sústredenie - samozrejme plánovanie akékoľvek precízne nemá žiadny zmysel bez následnej realizácie plánov. A práve pri ich realizácii je veľmi dôležíté sústredenie. Je lepšie robiť jednu vec a pevne sa na ňu koncentrovať ako robiť naraz veľa vecí. Ked sa nad tým zamyslíme, tak je logické, že ak chcete naozaj niečo urobiť poriadne, chcete dosiahnuť výnimočný výsledok, musíte sa nato plne koncentrovať a plne sa tomu venovať, nie myslieť na x-iných vecí. Častokrát sa snažíme robiť veľa vecí naraz, lebo nestíhame, ale nakoniec urobíme toho menej a nekvalitnejšie ako keby sme robili jednu vec po druhej. 

 4) Dôležitosť - ak je pred Vami veľa úloh a Váš čas je limitovaný, treba si určiť čo je pre Vás dôležité a tomu sa venovať prvému. Môže sa stať, že veľa svojho času venujeme banálnym záležitostiam (samozrejme čo je "banálne" závisí od uhľa pohľadu) a potom nám neostane nikdy čas na dôležité veci, ktoré majú na nás život zásadný vplyv. Niekedy sa naozaj môže stať, že sa nedá "stihnúť" všetko, oto je dôležitejšie venovať sa/riešiť veci, ktoré ovplyvnia nás život zásadne. Môže sa aj stať, že nevedome sa venujeme nepodstatným veciam, lebo sa chceme vyhnúť riešeniu tých postatných problémov a veta "nemám nato čas" nám slúži iba ako výhovorka.

     Tipov a rád ako lepšie manažovať náš čas je určite viacej. Tých pár, ktoré som spomenul v príspevku, je veľmi jednoduchých, zrozumiteľných a je ľahké ich zrealizovať. Napriek tomu, že sú jednoduché, majú výrazne pozitivny účinok nato aby sme sa stali "pánom svojho času".