You'll never Walk Alone

20.06.2022

      V duchu princípov, ktorých sa spoločnosť Rogimi drží od založenia si pri nami poskytovaných službách môžete byť istý, že s nami "You'll never Walk Alone".

     "You'll never Walk Alone" predstavuje v podstate princíp, ktorý je dôležitý pri nami poskytovaných službách. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti účtovníctva a daní môžem povedať, že jedným z hlavných dôvodov poskytovania nekvalitných služieb na Slovensku je nedostatočný záujem o klientov prospech okrem minima vyplývajúceho z nejakej uzatvorenej zmluvy s ním.

     Spoločnosť Rogimi už od svojho začiatku sa snažila priniesť na slovenský trh hlavne kvalitu služieb na úrovni, o ktorej veľa ľudí iba číta v zahraničnom tisku. Nie však vypisovaným o kvalite svojich služieb, ale hlavne zodpovedným prístupom dennodenne poskytuje klientom služby, s ktorými sú spokojní. 

     Častokrát sa stane, že klient potrebuje ekonomické služby, na ktoré sa mu neoplatí zamestnať zamestanca a sám nemá nane čas, preto sa v snahe čo najviac vyhovieť klientom, stažíme poskytovať i doplnové služby pre nich, samozrejme v rámci možností. Nikdy by sme nesľúbili klientovi niečo, čo nevieme poskytnúť na vysokej úrovni. Už od začiatku sa firma riadi zásadou, že ak by mala kientom spôsobiť svojimi službami škodu, tak to už nemusí radšej vôbec vykonáva podnikateľskú činnosť.

     Uvedený princíp však nesúvisí iba s doplnkovými službami, ktoré uľahčia klientom ich podnikanie, ale v jednej vete je vyjarený postoj spoločnosti Rogimi ku klientom. A tým dôvodom prečo tomu tak je hlavne dať možnosť i podnikateľom na Slovensku zažiť na vlastnej koži aké je to ak sa pri podnikaní okrem vlastných záujmov berú v úvahu aj záujmy klientov. A teraz nemyslím iba nejakú prázdnu frázu na prilákanie klientov, ale mať možnosť i v podnikateľskom prostredí kde je veľa nedôvery na výber službu, kedy poskytovateľ nebude prejavovať záujem o klienta iba pri uzatváraní zmluvy, ale počas celej doby poskytovania služieb. Proste ak ste našim klientom, tak sa môžete na nás spoľahnúť i keď sa dostanete do ťažkej situácie, obchodní partneri sa Vám otočia chrbom, dokonca i Vy začnete mať pochybnosti, s nami zvládnete prekonať akékoľvek prekážky.

     I keď nie som iba fanúšik FC Liverpool (pravdupovediac mám viacero obľúbených klubov hlavne v Anglicku a Nemecku:)), tak pri tejto klubovej hymne je veľmi dobre vidieť, keď Vám na niečom skutočne záleží. Pre tých, ktorí nie sú fanúšikmi futbalu prikladám link na pozretie si uvedenej hymny. https://www.youtube.com/watch?v=Go-jJlGd1so