Prečo práve Rogimi?

účtovnícko konzultačná spoločnosť

     Odpoveď na túto otázku je často rozhodujúca pre úspech/neúspech pri podnikaní. Prečo by si klienti mali vybrať práve spoločnosť Rogimi pre poskytovanie účtovníckych a ekonomických služieb keď v Bratislave a okolí je mnoho spoločností, živnostíkov, ktorí poskytujú uvedené služby. 

     Tých dôvodov je hneď niekoľko:

1) odbornosť a profesionalita - viac ako 10 rokov skúseností v oblasti daní, účtovníctva, neustále rozvíjanie schopností nadobudnutých pri riešený rôznych typov problémov sú dostatočnou garanciou, že služby klientom budú poskytnuté na vysokej úrovni.  Asi tou najväčšou výhodou je, že súsenosti z oblasti účtovníctva/daní som získal z rôznych typoch odvetví podnikania. Mal som možnosť stretnúť sa s problémami týkajúcimi sa maloobchodu, veľkoobhodu, výrobných podnikov či firiem poskytujúcich rôzne typy služieb a tým si rozšíriť svoje znalosti, ktoré sa dajú neskôr využiť na minimalizáciu chýb v budúcnosti v prípade klientov podnikajúcich v podobných odvetviach. 

2) zodpovednosť - myslím si, že zodpovednosť je niečo čo je pri každej práci nevyhnutné, pri poskytovaní účtovnického a daňového poradenstva zvlášť. Pri mojej dlhoročnej praxi som veľakrát zažil, že veľa problémov v účtovníctve sa vyskytlo práve z dôvodu ľahostajného prístupu účtovníka/účtovníckej firmy. Dôvody prečo tomu tak bolo, mohli byť subjektívne i objektívne, každopádne pre klienta to vždy znamenalo problémy. V spoločnosti Rogimi sa klienti s takým prístupom klienti určite nestretnú. Spoločnosť nikdy nebude rozvíjať svoje aktivity na úkor poklesu kvality poskytovaných služieb. Som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska bude dôraz na kvalitu pred kvantitou pre spoločnosť prospešný. Spoločnosť sa zameriava na neustále zlepšovanie kvality služieb pre svojich klientov. 

3) proaktivita/komunikácia - nakoľko spoločnosť pracuje s dokladmi klienta, v prípade zistenia potenciálnej chyby, ktorá by mohla spôsobiť klientovi problémy, upozorní klienta na problém a navrhne možnosti riešenia daného problému. Uvedenú skutočnosť môže klient využiť i na prípadné poradenstvo pri rôznych problémoch, s ktorými sa pri podnikaní stretne. 

4) dôvera - je jedna z vecí, ktorá je pri podnikaní veľmi dôležitá. I keď každá dôležitá skutočnosť v podnikaní je väčšinou ošetrená zmluvou, niekedy sa treba spoliehať iba na slovo obchodného partnera. Na jednej strane človek nemôže byť naivný, na strane druhej bez akejkoľvek dôvery sa obchody robia ťažko. 

 5) fér cena - spoločnosť prispôsobuje cenovú politiku meniacej sa situácii u klientov, t.z. napr. ak firma bude mať nižiu podnikateľskú aktivitu, tak samozrejme sa prehodnotí (zníži) aj cena služieb nakoľko nám záleží, aby sa našim klientom darilo.

Našim cieľom nie je maximalizovať náš zisk za každú cenu, ale prioritou je maximalizovať úžitok nami poskytovaných služieb pre Vaše podnikanie.

     Uviedol som iba niektoré dôvody, ktoré môžu byť pre niektorých klientov dôležité. Chápem, že iba konštatovanie niečoho nestačí, treba to dokázať svojou činnosťou, pri každodennom poskytovaní služieb klientov a to je aj oblasť na ktorú sa spoločnosť momentálne zameriava, lebo nie je lepšia reklama ako spokojní klienti:).

Rogimi - biznis s ľudskou tvárou